REGULAMIN

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z następującymi zasadami panującymi w obiekcie TanieSPAnie.

Informujemy, że nie prowadzimy recepcji całodobowej. Kontakt z właścicielami pod numerem +48 514-282-545.

Forma płatności za pobyt: gotówka lub przelew – forma płatności ustalana jest przy rezerwacji pokoju.

1. Zameldowanie Gości odbywa się po przyjeździe.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 14 do 10 dnia następnego, ewentualnie wg indywidualnych
ustaleń z gospodarzem.

3. Pokój wraz z innymi pomieszczeniami zostaje oddany do dyspozycji Gości wraz z
wyposażeniem, którego stan należy sprawdzić w chwili przyjęcia.

4. Gość zobowiązuje się wykorzystywać pomieszczenia zgodnie z ich przeznaczeniem i nie może bez zgody gospodarza podnajmować ich ani użyczać osobom trzecim.

5. Na terenie obowiązuje cisza nocna od godziny 22 do 6 rano.

6. Na terenie całego budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia. Służą do tego wyznaczone na zewnątrz miejsca.

7. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie, niezgodnie z zasadami współżycia społecznego gospodarz ma prawo wymówić pokój wraz z innymi pomieszczeniami ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej wpłat.

8. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za mienie Gości.

9. Gość odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody, za które ma obowiązek zapłacić na
miejscu z własnych środków.

10. Gospodarz wskazuje Gościowi miejsce do parkowania pojazdu, nie ponosi odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo.

11. Gość otrzymuje do swojej dyspozycji klucz do pokoju, zobowiązany jest oddać go w dniu
wyjazdu. W przypadku jego zagubienia, należy pokryć koszty wyrobienia nowego.

12. Istnieje możliwość przyjazdu ze zwierzętami domowymi po wcześniejszym uzgodnieniu z
Gospodarzem i za ustaloną opłatą.

13. Istnieje możliwość skorzystania z pralki po wcześniejszym uzgodnieniu z gospodarzem.

14. Gospodarz służy wyjaśnieniami i radą we wszystkich kwestiach dotyczących regulaminu, prosi Gości o jego przestrzeganie.